Procedura i formularz reklamacji

Procedura reklamacji

Dokładamy wszelkich starań, aby dywany i chodniki oferowane w naszym sklepie internetowym były najwyższej jakości oraz wolne od wad.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe i objęte rękojmią.
Rękojmia jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w ciągu 2 lat od daty otrzymania produktu, jeżeli zakupiony towar jest wadliwy.

1. Zgłoszenie reklamacji

Zgłoszenia reklamacji najlepiej dokonać drogą pisemną. Należy wybrać między następującymi sposobami zgłoszenia:

na nasz adres mailowy: reklamacje@dywanoweinspiracje.pl

listem poleconym na nasz adres: Hurtownia Dywanów AJP, ul. Jana III Sobieskiego 5B, 41-800 Zabrze


2. Formularz reklamacji

W pisemnym formularzu reklamacji należy uwzględnić: przedmiot reklamacji, numer zamówienie lub dowodu zakupu, datę stwierdzenia wady, krótki opis wady, a także wybrać jedno z następujących żądań:

 • wymiana towaru na nowy;
 • nieodpłatna naprawa;
 • obniżenie ceny (zaproponować o jaką wartość);
 • odstąpienie od umowy (o ile wada jest istotna).

Ostateczny wybór żądania należy do Klienta. Sklep może jednak zaproponować inne rozwiązanie zgodne z obowiązującym prawem, mając na uwadze takie okoliczności jak: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy, charakter wady (istotna czy nieistotna) oraz to, czy towar był już wcześniej reklamowany.


3. Naprawa/wymiana

Jeżeli żądanie Klienta dotyczy naprawy lub wymiany, a będzie nie możliwe do spełnienia (np. ze względu na zaprzestanie produkcji danego produktu, lub na nadmierne koszty naprawy) sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Klient zawsze ma prawo do zmiany żądania np. z wymiany na naprawę i odwrotnie.

Jeżeli sprzedawca nie będzie w stanie naprawić lub wymienić produktu w rozsądnym czasie i bez narażania Klienta na nadmierne niedogodności, Klient będzie mógł zażądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.


4. Obniżenie ceny/odstąpienie od umowy

Klient może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny. W przypadku żądania obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona.

Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, Sklep może zaproponować Klientowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami. Zrobi to tylko przy porozumieniem z Klientem, ma on bowiem prawo do zmiany propozycji przedsiębiorcy (z wymiany na naprawę lub odwrotnie).

Sklep nie odmówi Klientowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli jest to druga reklamacja danego towaru, lub nie wywiązał się z zobowiązań pierwszej reklamacji.


5. Odesłanie wadliwego dywanu lub chodnika

Sklep odbierze od Państwa wadliwy produkt na własny koszt poprzez zamówienie kuriera, który odbierze paczkę, w terminie ustalonym z Klientem. Do wyboru są dni robocze w godzinach 9-16.
Sklep musi przesłać na podany przez Klienta adres mailowy list przewozowy, który należy wydrukować i nakleić na odsyłaną przesyłkę z wadliwym produktem.


6. Termin rozpatrzenia reklamacji.

Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W tym czasie powiadomi Klienta o decyzji.


7. Uznanie reklamacji

W przypadku uznanej reklamacji, w zależności od uzgodnień, towar zostanie naprawiony lub wymieniony w rozsądnym terminie. W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie koszty transakcji. W przypadku obniżenia ceny, sklep skoryguje cenę produktu o obniżoną wartość i zwróci różnicę.


8. Zwrot kosztów

Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym. W przypadku wpłat przez system płatności PayU na numer konta z jakiego wpłata dotarła. W innych przypadkach na numer konta podany w formularzu.


9. Reklamacji nie podlegają:

 • wady jawne, o których Klient w momencie zawarcia umowy wiedział;
 • różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.
 • naturalne zużywanie się produktu,
 • wady wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu

Należy wziąć pod uwagę, że produkty (dywany, chodniki, dywaniki łazienkowe) pochodzące z różnych partii produkcyjnych mogą się różnić odcieniem użytej przędzy oraz sposobem i kolorem obszycia. Jeżeli produkt dokupiony po pewnym czasie, będzie się różnił od poprzedniego, mogą go Państwo zwrócić w ramach prawa odstąpienia od umowy.
Kwestie wynikające z subiektywnej oceny wyglądu dywanów wolnych od wad, nie podlegają reklamacji (dywany, które nie spełnią Państwa oczekiwań, mogą zostać zwrócone w ramach prawa odstąpienia od umowy).

 

 

Wzór formularza reklamacji

 

Wypełnić tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji

 

 

 

Adresat:

 

Hurtownia Dywanów AJP

 

ul.Sobieskiego 5B

 

41-800 Zabrze

 

tel. 532 378 888

 

email: reklamacje@dywanoweinspiracje.pl

 

 

Dane Klienta:

 

Imię i Nazwisko  ...........................................

 

Adres do korespondencji: .........................................................

 

te. kontaktowy: .......................................

 

 

Numer faktury: ..................................

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar i dostarczony w dniu  …………………. jest wadliwy. 

 

Reklamowany produkt :.........................................

 

Krótki opis szkody: ..............................................

 

Data zauważenia szkody ........................................

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę* ………........(słownie: ……………………………………) zł.

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto/przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

(nr konta lub dane do przekazu)…………………………………………..……….......................................

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto *(art. 560 § 1)

(nr konta lub dane do przekazu).……………………………………………………………………....................

 

Ostateczny wybór żądania należy do Klienta. Sklep może jednak zaproponować inne rozwiązanie zgodne z obowiązującym prawem, mając na uwadze takie okoliczności jak: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy, charakter wady (istotna czy nieistotna) oraz to, czy towar był już wcześniej reklamowany.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl